logo zarzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps mini 1 2017

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Stanisław Kruczek
Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

S.Kruczek

Urodzony 26 października 1965 roku w Błażowej. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej i Instytutu Łączności. Prezes i twórca  sukcesu Spółdzielni Telekomunikacyjnej OST w Tyczynie - pionierskiego przedsięwzięcia, służącego upowszechnieniu telefonii i usług teleinformatycznych na obszarach wiejskich, które zaowocowało utworzeniem „Doliny Strugu”.  Współpracuje z ekspertami Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.  Aktywny działacz Akcji Katolickiej, członek Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Przemyskiej, wielokrotnie angażował się w inicjatywy społeczne na terenie Podkarpacia. Był pierwszym Przewodniczącym Rady Miejskiej w Błażowej, obecnie jest radnym sejmiku województwa, objął funkcję Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego. Przez dwie kadencje członek Rady Społecznej ZOZ nr 2 w Rzeszowie 25 lat temu zawarł związek małżeński z Wiolettą, z która  wychowują  szóstkę wspaniałych  dzieci. W wolnym czasie uprawia sport, szczególnie pasjonuje się piłką nożną, przez kilka lat społecznie pełnił funkcję prezesa LKS „Błażowianka”.  Najchętniej wypoczywa z rodziną w Bieszczadach.

 


Lucjan Kuźniar
Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

L.Kuzniar2

Urodzony 6 lutego 1958 roku. Zamieszkały w Gaci. Wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek - socjologia organizacji i zarządzania.

Właściciel gospodarstwa rolnego o powierzchni 80 ha, położonego w miejscowości Gać koło Przeworska. Przedsiębiorca wdrażający innowacyjne rozwiązania. Jego działalność gospodarcza koncentrowała się na skupie i przetwórstwie roślin oleistych z przeznaczeniem na biopaliwa oraz olej jadalny.

W 1993 roku wybudował i uruchomił wytwórnię pasz i koncentratów.

Od 2002 do 2010 roku właściciel Zakładu Tłuszczowego „Białoboki" w Białobokach. Firma wynalazła oraz opracowała technologię produkcji „Oleju Podkarpackiego" tłoczonego na zimno, za co nagrodzona została w konkursach: „AGROLIGA 2010" - na szczeblu wojewódzkim oraz „Nasze Dobre Podkarpackie 2010".

W latach 1998 - 2002 Radny Powiatu Przeworskiego.

W latach 2002 - 2006 Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego II kadencji, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.

W latach 2006 - 2010 Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego III kadencji, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Członek Komisji Rolnictwa, Modernizacji Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska.

Od 2003 roku Zastępca Członka Komitetu Regionów w Brukseli.

Od 2004 roku Członek Prezydium Zarządu Krajowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie.

Od 2006 roku Prezes Podkarpackiego Stowarzyszenia Producentów i Przetwórców Roślin Oleistych w Rzeszowie.